Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

Executive Career Value Building Rakenna arvoasi uramarkkinoilla

Johtajan siirtymistä tehtävästä toiseen voidaan helpottaa oman johtajakyvykkyyden ja –identiteetin tuntemuksella, taitavalla viestinnällä sekä oikeassa ympäristössä harjoittelemalla.

 

Personal Branding-, Executive Board & Network- sekä Leadership Story-ratkaisumme soveltuvat käytettäväksi sekä johdon kehittämisen että uudelleensijoittumispalveluidemme osina että itsenäisinä toimenpiteinä.

EXECUTIVE BOARD & NETWORK - HALLITUS JA VERKOSTO

Ylimmän johdon verkostossamme on johtajia ja yrittäjiä eri teollisuuden aloilta sekä erilaisista johtotehtävistä. Heillä on pitkä kokemus liike-elämästä ja he ovat valmiita tapaamaan valmennettaviamme ja syventämään heidän näkemyksiään kyseisestä teollisuudenalasta, yrittämisestä tai tehtävästään.

Voimme myös rakentaa hallituksen, joka arvioi ja antaa palautetta valmennettavan hallitukselle esittämästä materiaalista ja esityksen johdonmukaisuudesta ja vakuuttavuudesta, jotta hän on valmiimpi esitykseen varsinaiselle hallitukselle.

Verkostoa voidaan hyödyntää mm. Executive Coachingissa ja Executive Outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksessa.

PERSONAL BRANDING - HENKILÖKOHTAINEN MARKKINOINTI

Arvosi uramarkkinoilla ei synny spontaanisti, vaan sitä on pidettävä yllä, kehitettävä ja tehtävä näkyväksi muille. AS3 tarjoaa valmennusta henkilökohtaisen brändin rakentamiseen. Henkilökohtaisen brändäyksen avulla johtaja voi tehdä oman osaamisensa muille näkyväksi kiinnostavalla ja mieleenpainuvalla tavalla.

Sopiva uusi tehtävä yrityksen sisältä tai uusi työpaikka löytyy sujuvammin, kun tuo oman ainutlaatuisuutensa oikealla tavalla esiin niissä eri medioissa, jotka ovat rekrytoinnin ja näkyvyyden kannalta keskeisiä.

Henkilökohtainen markkinointi sopii sekä Executive Coaching että Executive Outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennukseen.

Johtajuustarina - leadership story

Johtajalle on tärkeää välillä pysähtyä arvioimaan omaa urapolkuaan ja johtamiskäyttäytymistään. Johtajuustarina auttaa johtajaa hahmottamaan omia vahvuuksia ja kykyään selviytyä tiukoissa paikoissa.

Tarinoita jakamalla voidaan rakentaa ymmärrystä ja luottamusta organisaation tai johtoryhmän sisällä. Niillä voidaan myös viestiä yrityksen ja johtajan arvoista, kulttuurista ja johtamisen periaatteista.

Valmentaja/coach haastattelee johtajan ja kirjoittaa sen pohjalta johtajuustarinan, jota voidaan käyttää keskustelun pohjana Executive Coachingissa, Executive Outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennuksessa tai johtoryhmän kehittämisessä.

Kiinnostuitko?

Ole yhteydessä, niin kerromme lisää!