Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

Uusi johtaja – innosta uusi tiimisi mukaan

Useimmilla meillä on vahva halu onnistua työssämme. Kuinka palkitsevaa uudessa johtotehtävässä aloittavalle olisikaan näyttää jo ensimmäisinä päivinä, kuinka osaava ja tehokas hän johtajana on.

Internet on täynnä sivuja, joilla neuvotaan, mitä johtajan tulisi tehdä näyttääkseen osaamisensa esimerkiksi ensimmäisten 30 tai 100 päivän aikana. Tähän sisältyy kuitenkin suuri riski!

Johtajan roolissa yleensä, mutta erityisesti uutena johtajana, on tärkeää muistaa, että johtajan onnistuminen ei ole yksilölaji. Onnistunut johtaja onnistuu yhdessä organisaationsa kanssa muiden ihmisten toimintaan vaikuttaen. Pitkällä tähtäimellä uusi johtaja voi onnistua vain, jos hän saa organisaation ja sen ihmiset mukaan toimintaansa. Tämä on uuden johtajan kaikkein tärkein tavoite ensimmäisille 100 päivälle.

Pitämällä mielessäsi nämä kolme asiaa vahvistat mahdollisuuksiasi onnistua uudessa johtotehtävässäsi pidemmällä tähtäimellä.

1)      Tutustu tilanteeseen

Ensimmäisten viikkojen aikana uuden johtajan kannattaa kuunnella enemmän kuin puhua. Omaa asiantuntemustaan voi osoittaa kysymällä hyviä kysymyksiä ja kuunnellen aidosti kiinnostuneena – vastauksia ei kannata edes yrittää antaa ennen kuin on tutustunut kunnolla organisaation tilanteeseen. Miten sen näkevät työntekijät, lähimmät johdon kollegat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit? On hyvä miettiä jo etukäteen, mitkä ovat niitä kysymyksiä, joita haluat eri sidosryhmiltä kysyä.

2)      Muuta arvostaen

Kun johtaja vaihtuu, organisaatioissa osataan varautua muutoksiin. Useinhan edellinen johtaja on vaihtanut tehtävää tai hänet on vaihdettu, koska hänen johtamisellaan on saavutettu se, mihin sillä on voinut päästä. Tästä huolimatta muutoksia tehdessä on hyvä muistaa, että uutta johtajaa lukuun ottamatta suurin osa ihmisistä on ollut mukana entisessä. Heille ei kannata viestiä, miten huonosti asiat on aiemmin hoidettu. Toimivampi tapa luoda tarvetta muutokselle on korostaa toimintaympäristön ja vaatimusten muutosta: Se, mitä on tehty ennen, on tehty toisenlaisessa tilanteessa. Uudessa tilanteessa vaatimukset ovat muuttuneet.

3)      Hallitse odotuksia

Uutta johtajaa kohtaan on usein odotuksia monelta taholta. Odotusten hallinta onkin yksi keskeisistä asioista, joihin kannattaa uudessa roolissa keskittyä. Ylöspäin johtaminen – eli ylemmän johdon tai hallituksen odotusten hallinta – antaa uudelle johtajalle tilaa ja aikaa liikkua. Ylöspäin on hyvä esitellä suunnitelma, jossa näkyy selvästi, miten ja milloin aikoo tutustua organisaatioon ja missä vaiheessa alkaa itse tehdä isompia päätöksiä ja muutoksia. Myös kollegoille ja koko organisaatiolle on hyvä kertoa omasta lähestymistavasta. Uudenkaan johtajan toiminnan ei pitäisi olla arvaamatonta!

Kiinnittämällä huomiota siihen, miten ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana kohtaa ihmisiä ja viestii heille, johtaja rakentaa vahvan pohjan tulevien muutosten toteutukselle yhdessä organisaation kanssa. Samalla voi myös välttää hölmöjä virheitä, kun hyödyntää organisaatiossa olevaa osaamista ja kokemusta. Ensimmäiset kuukaudet ovat uudelle johtajalle ainutkertainen hetki katsoa organisaatiota ja sen ihmisiä samaan aikaan niin sisältä kuin ulkoakin käsin.

Blogin kirjoittaja, executive coach Henna Tomperi, nauttii siitä, miten hän pääsee valmennusprosessien kautta katsomaan sisälle hyvin erilaisiin organisaatioihin ja niiden johtamiskulttuureihin.