Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

neljä askelta luottamuksen rakentamiseksi Miten rakennat luottamusta johtoryhmässäsi?

Johtoryhmän jäsenten välinen luottamus on olennaisen tärkeää yrityksen menestykselle. Mutta mitä luottamus oikeastaan tarkoittaa, ja miten sitä voi systemaattisesti kehittää johtoryhmässä?

"Johtoryhmän jäsenten välinen luottamus valuu alaspäin organisaatiossa. Parhaimmillaan se vahvistaa hyvää tekemisen meininkiä ja yhteistyötä, mutta sen puute voi lujittaa siiloja ja yhteistyötä leimaavat väärinkäsitykset." Hanna Suoranta
Executive johtoryhmän kehittäminen kuvitus laskuvarjohyppääjät muodostelmassa

Johtoryhmän jäsenten välinen luottamus määrittää, voinko avoimesti ja seurauksia pelkäämättä kertoa oman mielipiteeni asiasta, vaikka se olisi eri kuin muiden mielipide. Uskallanko sanoa, etten tiedä? Tai pyytää aikalisää, kun koen, ettemme ole keskustelleet päätettävästä asiasta tarpeeksi monipuolisesti ja riittävillä tiedoilla?

Johtoryhmän jäsenten välinen luottamus – tai sen puute - valuu alaspäin organisaatiossa. Parhaimmillaan se vahvistaa hyvää tekemisen meininkiä ja yhteistyötä, mutta sen puute voi lujittaa siiloja ja yhteistyötä leimaavat väärinkäsitykset. Pahimmassa tapauksessa epäluottamus aiheuttaa organisaatiolle epäonnistumisia ja maksaa selvää rahaa, kun ihmiset eivät uskalla puuttua ongelmatilanteisiin tai halua ottaa vastuuta.

Olen kuluneen vuoden aikana jutellut useiden johtoryhmien jäsenten kanssa luottamuksesta. Käsitteenä luottamus tuntuu olevan kuin saippua: juuri kun luulee saavansa otteen, se luiskahtaakin kädestä. Onko se tunne: joko luotan tai en? Vai mitä tarkoitamme?

Luottamusta voi kuitenkin johtoryhmässä – kuten missä tahansa muussakin tiimissä – systemaattisesti kehittää, kunhan vain ymmärrämme ensin, mistä puhumme. Tässä neljä yksinkertaista askelta luottamuksen rakentamiseksi johtoryhmässä:

1. Pysähdy pohtimaan 

Palataan saippuaan. Jos emme määrittele tarkemmin, mistä puhumme, kun puhumme luottamuksesta, sitä on vaikea, jos ei mahdotonta, tietoisesti kehittää.

Ensimmäinen askel on pysähtyä yksin ja ryhmänä pohtimaan, keskustelemaan sekä määrittelemään: Mitä tarkoitamme, kun puhumme luottamuksesta? Mitkä asiat ovat hyvin, missä olisi kehitettävää?

  • Kuinka luotettavia olemme henkilöinä? Toimimmeko avoimesti ja oikeiden motiivien pohjalta? Olemmeko sitoutuneita ja teemme parhaamme? Ovatko puheemme ja tekomme ristiriidassa?
  • Pystymmekö tekemään sen, mitä lupaamme? Onko meillä vaadittavat taidot ja osaamiset? Miten ylläpidämme korkeita laatuvaatimuksia?
  • Teemmekö sen, mitä lupaamme? Miten ennustettavaa toimintamme on? Millainen on lupaustemme historia?
  • Millaista on tehdä töitä tässä organisaatiossa tai tämän organisaation kanssa? Miten luotettavia ovat yhteiset toimintatapamme, prosessit ja periaatteemme? Kuinka hyvin toimimme arvojemme mukaan? Kuinka avoimesti jaamme tietoa? Kohtelemmeko ihmisiä tasapuolisesti? Mikä mahdollistaa / estää hyvän työn tekemisen meidän organisaatiossamme?
  • Uskommeko, että muut tahtovat hyvää minulle ja muille?

2. Päätä konkreettiset toimenpiteet

Kun olemme muodostaneet yhteisen kuvan siitä, mitkä ovat meidän vahvuuksiamme ja mahdollisia kehityskohteita, voimme päättää, mitä konkreettisia toimenpiteitä teemme jotta kehitämme luottamusta niin johtoryhmän sisällä kuin johtoryhmän ja muun organisaation välillä. Miten luomme luottamuksen kulttuuria koko organisaatioon?

3. Toteuta

Olennaista on sitoutuminen valittuihin toimenpiteisiin ja toteutus. Keskustelu luottamuksesta on voinut olla hyvinkin antoisaa johtoryhmässä, mutta jos mitään ei tapahdu käytännössä, on siitä vain vähän hyötyä.

4. Seuraa toteutumista

Seurannan avulla opimme, mikä vaikutus toimenpiteillämme on ollut ja voimme puuttua, mikäli huomaamme epäkohtia. Voimme uudelleen pysähtyä pohtimaan luottamusta ja miten rakennamme sitä edelleen.

Luottamuksen rakentamisesta johtoryhmässä hyötyy koko organisaatio ja se osaltaan vahvistaa yrityksen menestymistä tulevaisuudessa. Antoisia keskusteluja!

 

Kirjoittaja: Hanna Suoranta on AS3 Finland Oy:n partneri ja johdon coach, joka on viime aikoina toistuvasti keskustellut asiakkaidensa kanssa luottamuksen teemasta ja huomannut, ettei siitä aina ole helppoa keskustella.