Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

3 vinkkiä Johtaja, näin turvaat tulevaisuutesi uran

Arvioiden mukaan jopa joka kolmas nyt olemassa oleva työpaikka tulee katoamaan ja sen tulee korvaamaan jokin ihan uudenlainen työ. Elämme nyt nopeamman ja suuremman muutoksen aikaa kuin koskaan aiemmin. 

Tämä tarkoittaa, että myös johtajilta vaaditaan tulevaisuudessa aivan uudenlaista osaamista ja toimintatapoja – mutta millaisia? 

Tässä tekstissä pohdimme, miten johtaja voi vastata meneillä olevaan työelämän muutokseen tietämättä millainen se tarkalleen tulee olemaan. AS3

Miten suunnitella uraa, joka ei etene organisaatiossa suoraviivaisesti tikapuiden puolalta toiselle, vaan on sen sijaan sivuttais- ja pystysuuntaista liikettä erilaisten tehtävien, yritysten ja työtapojen välillä?

Tässä kolme vinkkiämme tulevaisuuden urapolulle:

1. KIRKASTA OMAKUVASI

Tulevaisuuden uran ytimessä ei ole suoraviivainen urapolku, vaan oma osaaminen. Siksi jokaisen kannattaa hyödyntää eri työuran vaiheissa työkaluja, jotka auttavat paremmin ymmärtämään omaa osaamistaan. Mitä kirkkaampi kuva ihmisellä on omasta osaamisestaan ja uratavoitteistaan, sitä paremmin hän myös näkee, missä kaikessa osaamistaan voi hyödyntää ja toisaalta, missä asioissa hänen tulisi kehittyä. Pieni, miltei jokapäiväinen muutos voi auttaa kulkemaan sujuvasti kohti suuriakin mullistuksia. Hyviä tapoja oman kuvan kirkastamiseen ovat erilaiset palautetyökalut (esim. 360-arvioinnit), mentorointi ja uravalmennus.

Kirkas omakuva auttaa myös viestimään muille, millaista osaamista voi johtajana tarjota. Profiloitumisen (personal branding) merkitys kasvaa tulevaisuuden työmarkkinoilla.

2. SUOSI TYÖN SUUNNITTELUA

Työn suunnittelulla (job design) tarkoitetaan sitä, että johtaja miettii yksin tai esimerkiksi yhdessä johtoryhmän kanssa, miten he voivat muokata ja jakaa työtehtäviään siten, että ne vastaavat jokaisen kiinnostuksen kohteita, hyödyntävät parhaalla mahdollisella tavalla kunkin nykyistä osaamista ja samanaikaisesti kehittävät tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Muutosten ei tarvitse olla suuria, mutta hyvin toteutettuna työn suunnittelu antaa johdolle mahdollisuuden vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja omaan osaamiseensa, ja siten laajentaa uramahdollisuuksiaan.

3. LUOTA RYHMIIN JA YHDESSÄ TEKEMISEN VOIMAAN

Antamalla johtoryhmille työkaluja ja tilaa muokata omaa tapaansa tehdä töitä vapaammin organisaatiot lisäävät myös omaa muutoskykyään. Deloitten uusimmassa HR-johtajien haasteita kartoittavassa tutkimuksessa kaikkein tärkeimmäksi tavoitteeksi nousee joustavien, tiimipohjaisten toimintatapojen vahvistaminen, jotta organisaatioiden kyky reagoida ulkoisiin muutoksiin kasvaa. Jos johtoryhmässä jaetaan vastuita ja osaamista yli yksikkörajojen, vahvistetaan samalla myös jokaisen johtoryhmän jäsenen vastuuta kaikkien onnistumisesta! 

Parhaassa tapauksessa vapaammin työtään suunnittelevat johtoryhmät siis vahvistavat sekä organisaation kilpailukykyä että tulevaisuuden johtajien motivaatiota! Eikä tällaisen toimintamallin toteuttaminen ole mahdotonta, kun tarjotaan oikeanlaisia työkaluja ja vahvistetaan uudenlaista johtamiskulttuuria.

Hanna-Leena Livio & Henna Tomperi. Kirjoittajilla on yhteensä 40 vuotta kokemusta monimuotoisista urista kansainvälisissä organisaatioissa.