Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

testaa omakuvasi kirkkaus 5 kysymyksellä Johtaja, kuinka hyvin tunnet itsesi?

Pitkä työura ei aina takaa sitä, että kuva omista osaamisista ja toiveista olisi kirkas. Käy läpi viisi kysymystä, joiden avulla voit pohtia, kuinka hyvin tunnet itsesi. 

Executive personal branding kuvitus palapelin palasia
Kiireen keskellä ei ehdi pysähtyä miettimään omaa toimintaansa, vaan luottaa kokemuksen myötä kertyneeseen osaamiseen ja toimii intuitiivisesti sen mukaan. AS3, Henna Tomperi

”Kyllähän minä tähän ikään mennessä itseni tunnen”, ajattelee moni. Osittain se onkin totta; iän ja kokemuksen myötä itsetuntemus kasvaa.

Toisaalta kokemuksemme mukaan iän ja organisatorisen aseman myötä mahdollisuus saada aitoa palautetta vähenee. Lisäksi monella johtajalla on haasteita ajankäyttönsä kanssa. Kiireen keskellä ei ehdi pysähtyä miettimään omaa toimintaansa, vaan luottaa kokemuksen myötä kertyneeseen osaamiseen ja toimii intuitiivisesti sen mukaan. Kokemuksen hyödyntäminen toiminnassa on luonnollisesti tärkeää ja se mahdollistaa johtamisen tehokkuuden ja nopean päätöksenteon.

Toisinaan eteen tulee kuitenkin tilanteita – uudenlaisia haasteita – joissa olisi parempi pysähtyä miettimään ennen kuin toimii.

Johtajat tulevat usein coaching-prosessiin juuri tällaisissa tilanteissa: johtaessaan suuria muutoksia, siirtyessään selvästi vaativampiin tehtäviin tai etsiessään uutta suuntaa uralleen. Näissä tilanteissa valmennettavamme usein huomaavat, miten vaikeaa on löytää vastauksia varsin perustavanlaatuisiin kysymyksiin: ”Mitä minä haluan?”, ”Missä minä olen johtajana erityisen hyvä?”, ”Miten muut minut näkevät?”

Kuitenkin juuri kirkas omakuva mahdollistaa etenemisen kohti itselle tärkeitä tavoitteita. Tässä viisi erilaista näkökulmaa, joiden kautta Executive Coachingissa usein syvennetään ja kirkastetaan ymmärrystä omasta itsestä:

1. MITKÄ OVAT VAHVUUTESI?

Mikä tekee sinusta johtajana erityisen hyvän? Missä asioissa toimit erityisen hyvin koko organisaation ja oman yksikkösni tavoitteita tukien? Miten sinun johtamisesi auttaa ihmisiä yksikössäsi onnistumaan omassa työssään? Mistä saat positiivista palautetta muilta?

2. MIKÄ MOTIVOI SINUA?

Millaisista tehtävistä nautit erityisesti? Millaiset arvot ovat sinulle tärkeitä työyhteisössä? Kuinka hyvin pystyt toteuttamaan arvojasi työssäsi?

3. MILTÄ SINUSTA TUNTUU?

Millaisia tunnereaktioita erilaiset tilanteet sinussa aiheuttavat? Osaatko ennakoida tunteitasi? Osaatko hallita tunteiden aiheuttamia reaktioita?

4. MITEN KÄYTTÄYDYT?

Millaiselta käytöksesi näyttää toisten ihmisten silmissä? Viestitkö selvästi, miksi käyttäydyt tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa?

5. MITEN KÄYTÖKSESI VAIKUTTAA MUIHIN IHMISIIN?

Saako käytöksesi aikaan positiivia reaktioita ihmisissä? Toimivatko ihmiset useimmiten, kuten oletat heidän toimivan?

Kuinka hyvin sinä osaat vastata yllä esitettyihin kysymyksiin?

Kirjoittanut: AS3:n Executive Coach, Henna Tomperi. 

TUtustu lisää executive coachingiin