Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

mitä täysipäiväinen ura hallituksissa vaatii? Harkitsetko uraa hallitusammattilaisena?

Monet johtajat ja johtoryhmätason henkilöt tulevat jossain vaiheessa työuraansa vaiheeseen, jossa he alkavat harkita hallitusammattilaisena toimimista. Mitä silloin tulisi ottaa huomioon?

Executive kuvituskuva vuorikiipeilijä heittää köyden

Ensinnäkin, hallitusammattilaisuus vaatii hyvää osaamispalettia, verkostoitumista, ja valmistautumista – uraa hallituksissa kannattaa siis alkaa rakentaa jo ennen kuin täysipäiväinen ammattilaisuus on sinulle ajankohtaista.

Lisäksi hyvältä hallituksen jäseneltä haetaan ainakin neljää ominaisuutta:

1.Strategista ajattelua

Strateginen ajattelu pitää sisällään kyvyn visioida tulevaisuutta, ennakoida ulkoisten muutosten vaikutuksia sekä nähdä mm. kasvun ja yritysostojen vaikutukset. Hallituksella on merkittävä rooli suunnannäyttäjänä ja toimitusjohtajan tulevaisuuden vision sparraajana.

2. Liiketoiminnan ja talouden ymmärrystä

Hallituksiin pätevöidytään liiketoiminnan johtamisen eri rooleissa. Koska hallituksen tulisi hallita yrityksen tärkeimpien toimintojen kuten myynnin, tuotannon, logistiikan tai tuotekehityksen osa-alueet, pitäisi yksittäiseltä jäseneltä löytyä jonkin tai mieluimmin useamman tärkeimmmän funktion tuntemusta. Talouden ja rahoituksen ymmärrys on hallituksen jäsenyyden välttämätön edellytys.

3. Johtamisen ja verkostoitumisen taitoa

Hallitus toimii läheisessä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa ja sen tehtävänä on haastaa toimitusjohtajaa ja muuta ylintä johtoa oikeaan suuntaan. Siihen tarvitaan omaa kokemusta ihmisten ja muutosten johtamisesta. Jotta hallitus toimisi samassa linjassa, täytyy jokaisella hallituksen jäsenellä olla yhteistyöhalukkuutta. Tie hallitusammattilaisen tehtäviin kulkee usein verkostojen kautta, joten siinäkin mielessä verkostoituminen on hallituksen jäsenen tärkeä taito.

4. Halua ja kykyä sitoutua yrityksen kehittämiseen

Hallitukseen tarvitaan jäseniä, joilla on sekä intoa että mahdollisuus paneutua yrityksen toimintaan sekä kulttuuriin. Hallitus tuottaa parasta lisäarvoa, jos siihen saadaan kokoonpano, jossa eri jäsenten kokemus ja osaaminen täydentävät toisiaan. Lisäksi tarvitaan halua ymmärtää toimintaympäristöä, osallistua aktiivisesti keskusteluun ja aikaansaada tuloksia tiiminä.

Miten hallitusammattilaisen uran voi aloittaa?

Vähimmäisvaatimuksena on pätevöityminen työhön erilaisissa liiketoimintarooleissa ja vastuutehtävissä. Hallitustyöskentelytaitoja kannattaa myös kehittää työskentelemällä erilaisissa bisnestilanteessa olevissa organisaatioissa, tiimeissä ja johtoryhmissä.

Lisäksi kannattaa aktiivisesti hakeutua epäviralliseksi mentoriksi ja advisoriksi erilaisille yrityksille tai niiden johdolle. Hallitusjäsenen roolia voi treenata tuomalla oman asiantuntemuksensa esimerkiksi aloittelevien tai pk-yritysten käyttöön ja oppimalla samalla itse. Samalla voit laajentaa verkostojasi ja profiloida itseäsi vahvemmin mentorin ja neuvonantajan rooliin.

Tietyt ajankohtaiset erityistaidot kuten digitalisaation johtaminen voivat olla houkutteleva osaaminen hallitusta rakennettaessa. Kannattaa muutenkin pohtia omaa profiiliaan ja osaamistaan hallituksen jäsenenä: mikä on se erityistaito tai osaamispaletti, jonka sinä tuot pöytään kun tulet osaksi yrityksen hallitusta?

Virallista koulutusta ja vertaiskeskustelua hallitusjäsenen rooliin on olemassa mm. Kauppakamarin, erilaisten järjestöjen ja ylimmän johdon kouluttajien järjestämänä. 

Kirjoittaja Hanna-Leena Livio (TkT) valmensi viime vuonna useita kymmeniä  johtotason työnhakijoita ja tekee töitä ylimmän johdon coachingin ja johtoryhmävalmennusten parissa. Hanna-Leena toimii AS3 Finlandissa Executive -palveluiden vetäjänä ja partnerina.