Vastuullinen ihmisten johtaminen -kysely. Testaa organisaatiosi tilanne raportin ja työkalujen avulla.

kokeilisinko coachingia? Neljä johdon haastetta, joihin coaching vastaa

Tiesitkö, että lähes kaksi kolmasosaa johtajista ei saa ulkopuolista tukea johtajuuteensa, mutta lähes jokainen haluaisi sitä? 

Yksi ylimmän johdon keskeisimpiä tehtäviä on löytää hyviä johtajia omaan johtoryhmäänsä – ja saada heidät tekemään töitä yhdessä. Joskus johtajat huomaavat, että he onnistuvat toisessa, mutta eivät toisessa. AS3 Finland
Executive neljä johdon haastetta joihin coaching vastaa kuvitus kävelijöitä vuorenrinteellä

Mitä ylemmäs johtaja organisaatiossa nousee, sitä yksinäisemmältä työ voi tuntua. Johtajalle asti tulevat usein asiat, joita ei ole saatu ratkottua alempana organisaatiossa. Usein niihin liittyy monien eri sidosryhmien erilaisia intressejä. Ja totta kai niiden ratkaisemisella on siinä vaiheessa jo kiire.

Onnistuminen tällaisessa tehtävässä vaatii erityistä johtamisosaamista ja kykyä johtaa myös itseään haastavien tilanteiden keskellä. Coaching on yksi erittäin tehokkaaksi todettu tapa kehittää ymmärrystä itsestään ja sitä kautta muokata päivittäistä toimintaansa johtajana tehokkaammaksi. Stanfordin yliopiston tutkimuksen mukaan miltei jokainen coachingia käyttävä johtaja on valmis muuttamaan toimintaansa coachingissa oppimansa mukaisesti. 

Miten ja millaisissa tilanteissa coaching voi kehittää sinua johtajana? Listasimme neljä haastetta, joissa coaching on, Standfordin tutkimuksenkin mukaan, erityisen hyödyllistä:   

1. Kuinka delegoida tehokkaasti?

Onko sinulla sellainen olo, että jokainen työpäivä on kilpajuoksua aikaa vastaan, etkä ehdi koskaan paneutua tärkeisiin asioihin? Ajavatko operatiiviset murheet strategisen ajattelun ohi? Kuuletko usein, että alaistesi työaika kuluu kiireellisten asioiden hoitoon tärkeiden sijaan?

Ylemmässä johdossa yksi vastaus ajankäytön ongelmiin on tehokas delegointi. Hyvän delegoinnin avulla voit samaan aikaan tehdä omassa kalenterissaan tilaa sinne kuuluville asioille ja antaa alempana organisaatiossa ihmisille haasteita, jotka auttavat heitä ammatillisessa kasvussa. 

2. Kuinka ratkaista konfliktitilanteita?

Organisaatiot muodostuvat ihmisistä, joilla on henkilökohtaisia tavoitteita ja erilaisia toimintatapoja. Kun eri ihmisten ja ryhmien intressit eivät kohtaa, voi syntyä konfliktitilanteita, joita ei saada organisaation sisällä ratkottua, vaan ne nostetaan ylemmän johdon ratkaistaviksi.

Stanfordin tutkimuksen mukaan juuri konfliktinratkaisutaidot ovatkin asia, johon johtajat kaikkein useimmiten hakevat ratkaisua coachingista. Oman coachin kanssa pöydälle nostetuista konflikteista on mahdollista keskustella luottamuksellisesti ja omaa toimintaa niissä voi analysoida, suunnittella ja harjoitella coachin kanssa.

3. Kuinka rakentaa toimiva johtoryhmä?

Yksi ylimmän johdon keskeisimpiä tehtäviä on löytää hyviä johtajia omaan johtoryhmäänsä – ja saada heidät tekemään töitä yhdessä. Joskus johtajat huomaavat, että he onnistuvat toisessa, mutta eivät toisessa.

Johtoryhmien johtamisen haasteena on saada itsenäiset, oman yksikön tulosta aktiivisesti ajavat johtajat näkemään koko organisaation menestyksen merkitys – ja jopa tekemään uhrauksia omalla alueellaan tämän eteen. Johtoryhmän tiimiyttäminen onkin yksi ylemmän johdon haaste, johon coaching voi tuoda konkreettista apua.

4. Kuinka kehittää muiden osaamista?

Stanfordin tutkimuksen mukaan organisaatioiden hallitusten jäsenet painottavat coachingissa hieman eri asioita kuin ylin johto itse. Hallituksen näkökulmasta ylimmän johdon keskeinen tehtävä on varmistaa organisaation tulevaisuus: oikeat ihmiset ja oikea osaaminen. Tutkimuksessa hallitusten jäsenten mukaan tärkeimmät painopisteet coachingille ovatkin tulevaisuuden osaamisen kasvattaminen ja kyky delegoida.

Parhaimmillaan coaching on prosessi, jossa johtaja itse kokee valmentavan toimintatavan vahvuuden ja oppii itse sitä kautta valmentavaa johtajuutta. Näin hän jatkossa on myös omassa toiminnassaan valmentavampi: ei anna valmiita vastauksia, vaan kysyy ja kuuntelee. Näin hän antaa organisaationsa ihmisille tilaa kehittyä ja kehittää.